Zadzwoń i zapytaj o dostępne terminy 2024 tel. 731 156 236

Jak uzyskać dofinansowanie turnusu z PFRON?

Kto może uzyskać dofinansowanie PFRON na turnus rehabilitacyjny w hotelu Nowy Zdrój?

Dofinansowanie z funduszu PFRON mogą otrzymać wyłącznie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie:

  • o zaliczeniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
  • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy
  • o niepełnosprawności, wydane osobie przed ukończeniem 16 roku życia
  • orzeczenie równoważne
  • o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości dofinansowania można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl.

Dofinansowanie turnusu krok po kroku

W celu otrzymania dofinansowania należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pobrać wymagane dokumenty: wniosek o przyznanie dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. 

  • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON wypełnia uczestnik lub jego opiekun.
  • Wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wypełnia i podpisuje lekarz. Ten dokument może zostać wypełniony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

Wypełnione wnioski oraz dokument poświadczający niepełnosprawność należy złożyć we właściwym PCPR. Jeśli złożona dokumentacja będzie niekompletna PCPR skontaktuje się z ubiegającym się o dofinansowanie w ciągu 10 dni od dnia złożenia wniosku.
PCPR ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku.

Dofinansowanie zostało przyznane - co dalej?

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania należy w ciągu 30 dni wybrać Nowy Zdrój Centrum Zdrowia i Wypoczynku jako ośrodek w którym chce się odbywać turnus rehabilitacyjny i poinformować o tym PCPR lub MOPS dostarczając oświadczenie o wyborze turnusu. Poniżej znajdą Państwo dane naszego ośrodka, które należy wpisać w tym oświadczeniu. Decyzja nie może zostać przekazana do PCPR lub MOPS później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu.

Kolejny etap to weryfikacja przez PCPR lub MOPS wybranego ośrodka. Następuje to w ciągu 7 dni.

  • Jeśli decyzja o wyborze ośrodka zostanie pozytywnie zweryfikowana należy niezwłocznie przesłać do nas dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania oraz orzeczenie o niepełnosprawności. Ważne by dokumenty zostały przekazane do Nowego Zdroju najwcześniej jak to możliwe. Organizator turnusu ma obowiązek potwierdzić do PCPR lub MOPS, nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, że ma możliwość przyjęcia danej osoby.
  • Dokumenty należy przesłać na nasze adres: NOWY ZDRÓJ – Centrum Zdrowia i Wypoczynku ul. Zdrojowa 34a 57-320 Polanica Zdrój

Na wyjazd należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną i aktualną informację o stanie zdrowia. Będzie to miało wpływ na przebieg i skuteczność terapii podczas pobytu.

Chętnie odpowiemy na pytania

Zadzwoń na nasz numer informacyjny: tel. 731 156 236
Napisz do nas na adres email: pfron@nowyzdroj.pl

Przewiń na górę